ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Στην εταιρεία Αφοί Βοσκόπουλοι εκτός από γεωργικά μηχανήματα θα βρείτε κάθε τύπου παρελκόμενο για αγροτικά μηχανήματα όπως φρέζες, άροτρα, αλέτρια, καλλιεργητές (ριπερ τρακτέρ), χορτοκοπτικά, ψεκαστικά, ισοπεδωτές, γεωτρύπανα κ.λπ. Όλα τα προϊόντα μας ανταποκρίνονται σε υψηλά ποιοτικά στάνταρντ. Για οποιαδήποτε ανάγκη σε παρελκόμενα γεωργικών μηχανημάτων επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας.